Gazdasági környezet elemzése

A magyar gazdaság következő 2-3 évére több oldalról is olyan gazdasági stratégia körvonalazható, amely az ország gyors és kiegyensúlyozott fejlődését, fokozatos európai felzárkózását teszi lehetővé. A gazdaság fejlődése lehetőséget nyújt a fogyasztási szint mértéktartó, de folyamatos növelésére is. A versenyképesség javul, az ágazati és a vállalkozói struktúra a piaci követelményekhez alkalmazkodva fejlődik.

Nagy figyelmet kell fordítani ezen a területen is az EU- s szabványokra, melyben a Közösség nagy segítséget nyújt. A könyvvizsgálat és a pénzügyi ellenőrzés terén a magyar közigazgatásban a Közösségben rendszeresített módszerek és eljárások alapján hatékony könyvvizsgálati és pénzügyi ellenőrzési rendszert fejlesztenek ki, különös tekintettel a megfelelő információk cseréjére a könyvvizsgálati rendszerekről, a könyvvizsgálati dokumentumok egységesítésére, s a képzési és tanácsadási programok szervezésére. Továbbá különösen nagy segítség vállalkozásunk hosszú távú működésére nézve, hogy minden rendelkezésnél nagy hangsúlyt fektetnek a regionális fejlesztésre.

A kis és középvállalkozásokat érintő lehetőségek közé soroljuk az adóterhek és járulékok csökkenését, ami a beruházási kedv erősödésével járt. Közös cél a kis és közepes méretű vállalatok fejlesztése, valamint a Magyarországon és a Közösségben működő kis és közepes méretű vállalatok közötti együttműködés erősítése. Mindez információ- és know-how cseréjét jelenti a vállalatok fejlődéséhez és bővüléséhez, valamint a határon túli együttműködéshez szükséges jogi, adminisztratív, technikai, adózási és pénzügyi feltételek javítása terén, különleges szakmai szolgáltatások nyújtásában (vállalatvezetői képzés, számvitel, marketing, minőségellenőrzés, stb.).

További javításokat eszközölnek kis és közepes méretű vállalatok számára történő információáramlás és a határon túli együttműködés elősegítése céljából pl. Üzleti Kooperációs Hálózat (BC-NET), Európai Információs Központok (Euro-Info Centres) felállításával, konferenciák szervezésével.

Ezen kívül a Közgazdasági Együttműködési Program (Action for Cooperation in Economics) révén is támogatják a közösségi és a magyarországi közgazdászok és vállalatirányítók közötti átfogó együttműködést, hogy meggyorsítsák a gazdaságpolitikák kialakítására vonatkozó know-how átadását, valamint biztosítsák a gazdaságpolitikával kapcsolatos kutatások eredményeinek széles körű terjesztését.

Vélemény, hozzászólás?